Terveyskunnon arvioinnin ja mittaamisen asiakastyö, 2 op - TH00BU28