Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation, 2 op - 100116