Graafisen suunnittelun ja luovan kirjoittamisen perusteet, 5 op - 2081182