Materiaalien syntetisointi ja erotusmenetelmät, 3 op - 5021185