Sisätautikirurgisen potilaan syventävät opinnot, 5 op - 7031500