Esimiestyön tai vaativan asiakastyön harjoittelu, 10 op - 7081191