Lapsi- ja perhepalvelut perheen tukena, 5 op - 7081247