Johdanto sosiaalialan ammatillisuuteen ja ryhmässä toimimiseen, 5 op - 7081271