Toiminnallisen ryhmätyön soveltaminen, 5 op - 7081184