Hoitotyön filosofia ja näyttöön perustuvuus sairaanhoitajan professiossa, 5 op - TH00BQ98