Tietojärjestelmien suunnitteluprosessi, 5 op - 5051250