Sosiaali- ja terveysalan englannin kieli ja viestintä, 5 op - TH00BH21