Liiketalouden ala ja suomi toisena kielenä 2 (B1), 5 op - KH00BH23