Liiketalouden alan englannin kieli ja viestintä, 5 op - KH00BH26