Tekniikan alan englannin kieli ja viestintä, 5 op - TE00BH31