Englannin kielen ja viestinnän valmentavat opinnot, 5 op - YK00BH38