Tekniikan ala ja suomi toisena kielenä 1 (B1), 5 op - TE00BH27