Sosiaali- ja terveysala ja suomi toisena kielenä 3 (B2), 5 op - TH00BH19