Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 2, liiketalouden ala (B1), 5 op - KH00BW94