Bioanalytiikan asiantuntijuuden syventäminen, 5 op - TH00BS02