Projektityön viitekehykset ja prosessit, 5 op - 3151047