Terveyden edistämisen kehittyvät toimintaympäristöt, 5 op - TH00BP95