Tutkimus- ja kehittämismenetelmät, 5 op - MS00BP16