Siirry suoraan sisältöön

Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation (2 op)

Toteutuksen tunnus: 100115-3239

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 28.02.2023

Ajoitus

28.02.2023 - 11.04.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet

  • roo.sv

Paikat

20 - 39

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Nina Roine

Ryhmät

  • PSOSS21V
    Sosionomi (AMK), Turku, verkko S21
  • 28.02.2023 16:00 - 18:00, Svenska i arbetslivet
  • 07.03.2023 16:00 - 18:00, Svenska i arbetslivet

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2018 ICT-talo

Oppimateriaalit

Oppimateriaali: Flexsocial oppikirja uusin painos opiskelun tueksi.
Itslearning

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät: lähiopetus, itsenäiset työt, parityöskentely, suullinen ja kirjallinen tentti

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat: Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas eri tilanteissa, opetellaan sosionomin työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää. Opiskelu on täysin itsenäistä eikä sisällä opetustunteja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos opiskelijalla on vahva osaaminen sosiaalialan terminologiasta ja asiakastilanteiden hoitamisesta ruotsinkielellä, voidaan sopia vaihtoehtoisesta suoritustavasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus: Oppimistehtävinä tarpeen mukaan kielioppia kertaavia harjoituksia, sosiaalialan ammattisanaston kerääminen, suullisen aktivointitehtävän laatiminen ja kuuntelureferaatin tekeminen.
3op:n kokonaisuus, jossa suoritetaan yhtaikaa suullinen ja kirjallinen osio.

Sisällön jaksotus

Opintojakson nimi, laajuus ja koodi:
Svenska i arbetslivet 3op 100115 skriftlig kommunikation

Sisältö ja ajoitus: Sosionomiopiskelijoille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi. Kevät 2023

KIRJALLINEN JA SUULLINEN OSA OVAT SAMAA KURSSIA, ILMOITTAUTUMINEN JA ARVIOINTI ERIKSEEN

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät: Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. Suullinen ja kirjallinen tentti kurssin päätteeksi.
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle.