Siirry suoraan sisältöön

Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation (2 op)

Toteutuksen tunnus: 100115-3289

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

29.09.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Opettaja

 • Jaana Kaartovuori

Ryhmät

 • PLILOS23A
  PLILOS23A
 • 30.10.2023 12:15 - 13:45, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3289
 • 02.11.2023 08:15 - 09:45, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3289
 • 06.11.2023 12:00 - 14:00, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3289
 • 09.11.2023 08:00 - 10:00, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3289
 • 13.11.2023 12:15 - 13:45, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3289
 • 20.11.2023 12:15 - 13:45, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3289
 • 23.11.2023 08:15 - 09:45, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3289
 • 27.11.2023 12:00 - 14:00, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3289
 • 30.11.2023 08:15 - 09:45, Svenska i arbetslivet, KIRJALLINEN TENTTI
 • 04.12.2023 12:00 - 14:00, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3289
 • 07.12.2023 10:00 - 12:00, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3289

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Opettajan keräämä materiaali + Itsin verkkotehtävät

Opetusmenetelmät

Lähitunneilla tehdään suullisia ja kirjallisia harjoituksia pareittain ja pienryhmissä, harjoitellaan kuulunymmärtämistä, palautetaan mieliin keskeisiä rakenteita ja pidetään mahdollisesti sanakokeita.
Kurssin aikana palautetaan myös sovitussa aikataulussa tehtäviä Itsiin.
Kurssin loppupuolella pidetään kirjallinen tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti kurssin loppupuolella 30.11.2023.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitunteja, tehtäviä ja itsenäistä työskentelyä. Joka viikko tulee kotitehtäviä aina seuraavaksi kerraksi. Kirjallinen tentti. (2 op eli n. 54h opiskelijan työtä)

Sisällön jaksotus

Tavalliset työelämän viestintätilanteet kirjallisesti ruotsiksi.
Opintojakso toteutetaan syksyn 2. periodissa.
Lähitunteja 2 x 2h viikossa. Tämä on kirjallisen osan toteutuskuvaus. Käytännössä Muntlig ja Skriftlig kommunikation on yhtä opintojaksoa. Tarkempaa tietoa kurssin alussa ja Itsissä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen ja suullinen kielitaito arvioidaan erikseen. Arviointi tehdään asteikolla 1-5 valtakunnallisten taitotasokuvausten mukaan. Taitotasot esitellään ensimmäisellä kerralla ja ovat nähtävissä Messissä.
Kirjallinen eli Skriftlig kommunikation (2 op) arvioidaan tuntiaktiivisuuden, annettujen tehtävien ajallaan suorittamisen ja kirjallisen tentin perusteella.
Opintojaksolla edellytetään 70 % läsnäoloa pidetyistä tunneista. Opiskelija voi osallistua tenttiin, oltuaan 50% lähitunneilla, mutta arvosana alenee numerolla. Näin ollen tentistä tulee saada vähintään 2.

Tutkintotodistuksessa arvosanat 1-3 vastaavat TYYDYTTÄVÄÄ TAITOA ja 4-5 HYVÄÄ TAITOA

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu työelämän yleisistä ja alakohtaisista kirjallisista viestintätilanteista asianmukaisella tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija selviytyy tavallisimmissa ennakoitavissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Osaa kirjoittaa yksinkertaista osin epäyhtenäistä tekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija selviytyy hyvin tai kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija käyttää perusrakenteita jokseenkin virheettömästi. Muiden kielten vaikutus voi olla havaittavissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin kielenkäyttötilanteissa kirjallisesti. Opiskelija käyttää rakenteita monipuolisesti ja hallitsee ne lähes virheettömästi.