Siirry suoraan sisältöön

Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 (1 op)

Toteutuksen tunnus: 1002355-3172

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

30.07.2022 - 09.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Heli Arokki
 • Mary-Ann Kaukinen

Vastuuopettaja

Mary-Ann Kaukinen

Ryhmät

 • PTOIMS22
  Toimintaterapeutti (AMK), S22
 • 13.01.2023 09:00 - 12:00, Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1002355-3172
 • 23.01.2023 12:30 - 15:45, Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1002355-3172
 • 13.02.2023 08:00 - 16:00, Kehityskeskustelut_Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1002355-3172
 • 16.02.2023 12:00 - 16:00, Kehityskeskustelut_Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1002355-3172
 • 17.02.2023 08:00 - 12:00, Kehityskeskustelut_Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1002355-3172
 • 06.03.2023 09:00 - 10:30, Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1002355-3172
 • 06.03.2023 10:30 - 15:00, Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1002355-3172
 • 04.04.2023 09:00 - 16:00, Itsenäinen_Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1002355-3172
 • 11.04.2023 10:00 - 11:30, Etänä_teamsissä_Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1002355-3172
 • 12.05.2023 14:00 - 18:00, Lukuvuoden päätös_Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1002355-3172

Tavoitteet

Opiskelutaidot
• Opiskelija tunnistaa omat haasteensa ja mahdollisuutensa opiskelussa ja opintojen etenemisessä.
• Opiskelija osaa toimia opiskelu- ja työryhmissä ryhmän tavoitteen toteutumista edistäen.
• Opiskelija tunnistaa yhteisöllisyyden ja yhteisten pelisääntöjen merkityksen opiskelussa ja työelämässä.
• Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa ja oppimista edistävää palautetta.
• Opiskelija sitoutuu tavoitteelliseen opiskeluun.

Opiskelua tukevat palvelut
• Opiskelija tietää ammattikorkeakouluopiskelun ohjaus- ja neuvontapalvelut.
Peppi ja HOPS (henkilökohtainen oppimissuunnitelma)
• Opiskelija tuntee oman koulutuksensa oppimissuunnitelman sisällön ja rakenteet.
• Opiskelija ymmärtää, mikä on HOPS ja miksi se tehdään.
• Opiskelija osaa käyttää Peppiä.
• Opiskelija tietää opiskelumahdollisuudet muiden korkeakoulujen tarjonnassa.
• Opiskelija tietää mahdollisuudet opintojen ja osaamisen hyväksi lukemiseen.

Sisältö

Korkeakouluopiskelun taidot
o Messin ”Opiskelu sujumaan” ja muu opiskelutaitomateriaali
o Ajanhallinta
o Ryhmädynamiikka ja ryhmätyötaidot
o Turvallisuus Turun AMK:ssa
o Opiskelu- ja työyhteisössä toimiminen
o Opiskelijan palaute- ja vaikuttamisväylät

Opiskelua tukevat palvelut
o Ohjaus- ja neuvontapalvelut: opettajatuutori, opinto-ohjaaja, vertaistuutori, VIP-opiskelija, opintoneuvoja, kv-koordinaattori, koulutusvastaava, koulutus-ja tutkimuspäällikkö
o Hyvinvoinnin tukiväylät: opintopsykologi, opiskeluterveydenhuollon palvelut (terveydenhoitaja, lääkäri- ja psykologipalvelut), esteettömyys, lukitestaus

Peppi ja HOPS
o Oppimissuunnitelma: perusopinnot, ammattiopinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö sekä vapaasti valittavat opinnot; miten ja millä perusteella niitä valitaan
o Peppi, HOPS:n laatiminen ja päivittäminen
o Peppi, opintojaksoille ilmoittautuminen
o kehityskeskustelu
o tieto oman alansa työtehtävistä ja perustaitovaatimuksista
o kansainvälistymisen mahdollisuudet kotimaassa ja ulkomailla
o Peppi, opintojen ja osaamisen hyväksi lukemisen ohjeistus ja sähköinen asiointi
o Muiden korkeakoulujen opintotarjonta ja opiskelumahdollisuudet

Arviointi
hyväksytty / hylätty

Opetusmenetelmät

Oppimaan oppiminen ja dialogisuus; opintojen henkilökohtaistaminen

Kansainvälisyys

Lähitunnit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitunteihin osallistuminen
HOPS:n ja oppimissopimuksen tekeminen

Sisällön jaksotus

Syksy 2022
29.8. Tiimioppimisen ideologia
7.9. OPS-perehdytys ja AHOT
15.9. Arvioinnit (opettaja (reflektio/näyttö tai tentti), vertainen, tiimi sekä innovaatiokompetenssit) HOPS-keskusteluihin valmistautuminen
26.9. Reflektiopaperin kirjoittaminen, raporttipohjan käyttö ja lähdeviittaukset, Sirpa Rajala
26.9. Pienryhmät kehityskeskustelut (oppimissopimus?)
10.10. Ajankohtaiset asiat, TT-liiton edustaja
11.10. Työelämätuntemus-päivä
11.11. Dialogisuus ja ryhmäytyminen
8.12. Lukuvuoden päätös; katsaus kevääseen ja ilmoittautumiset opintojaksoille; glögittely

Kevät 2023
4t Kevään aikataulut ja ajankohtaiset asiat, opintojen etenemisen periaatteet, vava-passi ja ahotointi; palautejärjestelmä ja opiskelijabarometriin vastaaminen (auki XX-XX)
4t Harjoittelun kokonaisuus ja muut ajankohtaiset asiat (Syksyn 2023 harjoittelupaikkojen varauspäivät Jobiilissa ovat 28.3.2023 (oma alue))

Henkilökohtaiset kehityskeskustelut 30 min / opiskelija12.5.4t lukuvuoden päätös

Arviointiasteikko

H-5