Siirry suoraan sisältöön

Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 (1 op)

Toteutuksen tunnus: 1002358-3240

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

40 - 65

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Heidi Ristseppä
 • Marika Kouki
 • Laura Närvi
 • Susanna Virta

Ryhmät

 • PSOSTK21
  Sosionomi (AMK), Turku, K21
 • 20.09.2023 09:00 - 11:00, Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1002358-3240
 • 29.11.2023 09:00 - 11:00, Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1002358-3240
 • 22.05.2024 09:00 - 12:00, Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1002358-3240

Tavoitteet

• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o työhakemus ja CV
o työllistymis- ja urasuunnitelma
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Opetusmenetelmät

keskusteluperustainen
oppimistehtäväperusteinen

Kansainvälisyys

Toiminnallinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Portfolion työstäminen ja esittäminen

Sisällön jaksotus

Syksy 2023
- ke 20.9.2023 klo 9.00 - 11.00 Kote-tapaaminen teemana sosionomin kompetenssit kaikki yhdessä!

HUOM! Nopeuttajat!
- ke 29.11. klo 9-11 nopeuttajien portfolio -esitykset ja valmistumisprosessi Jos valmistut nopeutetussa aikataulussa jo loppuvudesta -23, niin keskustele asiasta etukäteen oman tuutor-opettajasi kanssa, jotta hän tietää suunnitelmistasi. kaikki yhdessä!

Kevät 2024
- ke 22.5. klo 9.00 - 12.00 Kote-tapaaminen omissa pienryhmissä. Opiskelija työstää viimeisen version omasta portfoliostaan ja esittelee sen ryhmässään. Käydään valmistumiseen liittyvä prosessi yhdessä läpi.

Hops-keskustelu tuutor-opettajan kanssa ennen valmistumista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija on osallistunut kote-tapaamisille
Portfolio tehty, esitetty ja palautettu