Siirry suoraan sisältöön

Ryhmäkoreografian esitysprosessi (2 op)

Toteutuksen tunnus: 2011394-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 30.11.2022

Ajoitus

01.11.2022 - 22.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

5 - 7

Koulutus

 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja

Opettaja

 • Heidi Alppirinne
 • Katja Korpi
 • Esa Pukero

Ryhmät

 • PTANSS20
  Tanssinopettaja syksy 20
 • 12.12.2022 13:30 - 16:30, Läpimeno, Ryhmäkoreografian esitysprosessi 2011394-3007
 • 13.12.2022 13:30 - 16:30, Läpimeno, Ryhmäkoreografian esitysprosessi 2011394-3007
 • 14.12.2022 13:30 - 16:30, Kenraali, Ryhmäkoreografian esitysprosessi 2011394-3007
 • 14.12.2022 19:00 - 21:00, Ensi-ilta, Ryhmäkoreografian esitysprosessi 2011394-3007
 • 15.12.2022 19:00 - 21:00, Esitys, Ryhmäkoreografian esitysprosessi 2011394-3007
 • 16.12.2022 19:00 - 21:00, Esitys, Ryhmäkoreografian esitysprosessi 2011394-3007
 • 17.12.2022 15:00 - 17:00, Esitys, Ryhmäkoreografian esitysprosessi 2011394-3007
 • 17.12.2022 18:00 - 20:00, Esitys, Ryhmäkoreografian esitysprosessi 2011394-3007
 • 20.12.2022 13:15 - 16:30, Ryhmisten purku, Ryhmäkoreografian esitysprosessi 2011394-3007

Tavoitteet

Opiskelija osaa luoda vastuullisesti ja suunnitelmallisesti yleisölle esitettävän liikekokonaisuuden.
Opiskelija hallitsee liikkeen ja esityksen osatekijöiden yhdistämisen niin, että hänen valitsemistaan osatekijöistä kehittyy koreografiaprosessin kautta täysipainoinen tanssiteos.
Opiskelija osaa perustella ilmaisullisia valintojaan. Hän pystyy rakentavaan palautteen työstämiseen prosessinsa aikana sekä esitetyn teoksen palautteen käsittelyyn ja analyysiin.
Opiskelija ottaa vastuun tanssijoidensa ja tuotantoryhmänsä työskentelystä sekä toimii yhteistyössä valo- ja äänisuunnittelun, puvuston sekä tuotannon opetuksesta vastaavien kanssa esityskokonaisuuden aikaansaamisessa, toteuttamisessa ja markkinoinnissa.
Opiskelija osaa arvioida ja mitoittaa tanssiteoksen valmistamisen vaatiman ajan.
Opiskelija suoriutuu teoksensa digitaalisesta dokumentoinnista ja levityksestä.
Opiskelija lisää tanssin taiteilija-opettajan ammattitaitoaan koreografisella harjoittelulla. Harjoittelu kehittää ja syventää opiskelijan ammatillista osaamista ja oman ammatti-identiteetin muokkautumista.

Sisältö

Koreografinen työskentely.

Koreografisen harjoittelun neljä osaa rakentuvat seuraannollisesti soolotyöstä ryhmäkoreografiaan: soolon valmistusprosessi, soolon esitysperiodi, ryhmäkoreografian valmistusprosessi, ryhmäkoreografian esitysperiodi.

Opetusmenetelmät

Projektioppiminen, tiimioppiminen. Kansainavälisyysoppiminen toteutuu osittain englanninkielisenä opetuksena. Digioppiminen toteutuu näytöskokonaisuuksien taltiointina ja tallentamisena Tanssinopettajakoulutuksen digitaaliseen arkistoon.

Kansainvälisyys

Projektityö, yhteisopettajuus, digioppiminen, tiimioppiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija aikatauluttaa työskentelynsä annettujen päivämäärien puitteissa omaa työskentelyään parhaiten tukevalla tavalla. Varsinaisten esitysten lisäksi opiskelija osallistuu tuotantopalaveriin, esitystilan rakennukseen, näyttämöharjoituksiin, kenraaliharjoitukseen, esitystilan purkuun sekä ryhmäkoreografioiden palautetilaisuuteen työohjelmaan merkittyinä ajankohtina. Opiskelija vastaa itseraflektio- ja palautekyselyyn. Tuntimäärä työskentelyyn on 54 h.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Arvosana muodostuu työprosessin hallinnasta sekä teoksen saattamisesta esitykseksi Köysiteatteriin esitystilan salliman tekniikanrajoissa. Teoksen esitysjakson loppuun sijoittuva teknisen kaluston ja esitystilan purku on saatettava kaikilta osiltaan päätökseen ennen opintojakson hyväksymistä. Myös esityskokonaisuuden digitaalinen arkistointi tulee olla tehtynä ennen opintojakson hyväksymistä. Arviointi sisältää yhteisen palautekeskustelun ryhmäkoreografioista ja esitysperiodista. Opiskelijalta edellytetään aktiivista osallistumista palautekeskusteluun.
Hylätty:
Edellisessä kohdassa esitetyt reunaehdot eivät täyty.

Sisällön jaksotus

Koreografinen työskentely.
Valo-opetus, esitystilan rakennus ja paikkaharjoitukset 28.11.- 9.12., tekniset läpimenot 12.12. ja 13.12., kenraaliharjoitus 14.12. ja esitykset 14.12.-16.12. klo 19:00 ja 17.12. klo 15:00 ja 18:00 Köysiteatterissa.
Tavoitteet:
Opiskelija osaa luoda vastuullisesti ja suunnitelmallisesti yleisölle esitettävän liikekokonaisuuden.
Opiskelija hallitsee liikkeen ja esityksen osatekijöiden yhdistämisen niin, että hänen valitsemistaan osatekijöistä kehittyy koreografiaprosessin kautta täysipainoinen tanssiteos.
Opiskelija osaa perustella ilmaisullisia valintojaan. Hän pystyy rakentavaan palautteen työstämiseen prosessinsa aikana sekä esitetyn teoksen palautteen käsittelyyn ja analyysiin.
Opiskelija ottaa vastuun tanssijoidensa ja tuotantoryhmänsä työskentelystä sekä toimii yhteistyössä valo- ja äänisuunnittelun, puvuston sekä tuotannon opetuksesta vastaavien kanssa esityskokonaisuuden aikaansaamisessa, toteuttamisessa ja markkinoinnissa.
Opiskelija osaa arvioida ja mitoittaa tanssiteoksen valmistamisen vaatiman ajan.
Opiskelija suoriutuu teoksensa digitaalisesta dokumentoinnista ja levityksestä.
Opiskelija lisää tanssin taiteilija-opettajan ammattitaitoaan koreografisella harjoittelulla. Harjoittelu kehittää ja syventää opiskelijan ammatillista osaamista ja oman ammatti-identiteetin muokkautumista.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Esityksen valmistamiseen ei ole resurssoitu tuotantobudjettia, joten kaikki teoksen esillepanoon ja tuottamiseen tarvittava resurssi on opiskelijan itse kustannettava.
Itsereflektio- ja palautekysely tehdään ITSlearning -alustalla ryhmäkoreografian työtilassa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Koreografisen harjoittelun osan hyväksyminen edellyttää teoksen esittämistä yleisölle tai perustelluissa tapauksissa raadille sekä työprosessin palautekeskusteluihin osallistumista. Teoksen esitysjakson loppuun sijoittuva teknisen kaluston ja esitystilan purku on saatettava kaikilta osiltaan päätökseen ennen koreografisen harjoittelun osan hyväksymistä. Myös esityskokonaisuuden digitaalinen arkistointi tulee olla tehtynä ennen opintojakson hyväksymistä. Opintojakson osat arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty sekä soveltuvin osin asteikolla 0-5.
Opettajan tekemä arviointi, itsearviointi, vertaispalaute.