Siirry suoraan sisältöön

Akrobatia 2a (2 op)

Toteutuksen tunnus: 2011422-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 15.09.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 22.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

6 - 15

Koulutus

  • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

  • Marina Vavilova
  • Minna Karesluoto

Ryhmät

  • PTEASS21
    Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus
  • 05.12.2022 10:45 - 12:15, Akrobatia 2a 2011422-3008
  • 09.12.2022 09:00 - 10:30, Akrobatia 2a 2011422-3008
  • 12.12.2022 10:45 - 12:15, Akrobatia 2a 2011422-3008

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- akrobatian ammatilliset perustekniikat permanto-, pari- ja pyramidiakrobatiassa, käsilläseisonnassa ja trampoliinilla
- akrobatian ammattisanaston, akrobatialiikkeiden kehittelyn ja variaatiot
- käyttää akrobatialajin välineistöä turvallisesti ja huoltaa välineistöä
- soveltaa akrobatiaa taiteellisen kommunikaation välineenä

Sisältö

Opintojakso rakentaa fyysistä taitoperustaa sirkusammattilaisuudelle yhdessä muiden sirkustekniikkaopintojen kanssa. Opintokokonaisuuden tavoitteena on opiskelijan fyysisen potentiaalin kehittäminen akrobatiatekniikoissa. Opintojakso koostuu permanto-, pari- ja pyramidiakrobatian, käsilläseisonnan ja trampoliiniakrobatian opinnoista. Opinnot toteutetaan ryhmäopetuksessa, ne sisältävät käytännön harjoituksia, harjoitustöitä ja demoja

Sisällön jaksotus

Permantoakro:
siltakaato ja puolivoltti variaatiot, flikki, takaperin voltti paikalta ja voltti eteenpäin vauhdista.

Ryhmäpyramiditekniikka:
Trio harjoitukset, ylämiesten ja keskimiesten eri asennoilla.

Spottaustekniikka.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Demot 09.12.22
Demot ovat kahdessa osassa: permantodemo ja pyramididemo. Demon arvosanaksi tulee näiden kahden keskiarvo.


Demon arvosana on arviointi tekniikasta. Koko kurssin arvosanaan vaikuttaa tekniikka (demo), läsnäolo, aktiivisuus kurssilla ja spottaustekniikka.