Siirry suoraan sisältöön

Valokuvauksen menetelmät II (5 op)

Toteutuksen tunnus: 2021134-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.09.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

21.11.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

4 - 10

Koulutus

 • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

 • Otto-Ville Väätäinen

Ryhmät

 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22
 • 22.11.2023 09:00 - 11:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3009
 • 22.11.2023 11:00 - 17:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3009
 • 23.11.2023 09:00 - 17:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3009
 • 28.11.2023 09:00 - 11:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3009
 • 28.11.2023 11:00 - 17:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3009
 • 29.11.2023 09:00 - 11:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3009
 • 29.11.2023 11:00 - 17:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3009
 • 30.11.2023 09:00 - 17:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3009
 • 01.12.2023 09:00 - 17:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3009
 • 05.12.2023 09:00 - 11:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3009
 • 05.12.2023 11:00 - 17:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3009
 • 07.12.2023 09:00 - 11:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3009
 • 07.12.2023 11:00 - 14:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3009
 • 07.12.2023 14:00 - 17:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3009
 • 08.12.2023 09:00 - 11:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3009
 • 08.12.2023 11:00 - 14:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3009
 • 12.12.2023 09:00 - 11:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3009
 • 12.12.2023 11:00 - 17:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3009
 • 13.12.2023 09:00 - 11:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3009
 • 13.12.2023 11:00 - 17:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3009
 • 14.12.2023 09:00 - 17:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3009
 • 15.12.2023 09:00 - 17:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3009
 • 19.12.2023 09:00 - 17:00, Valokuvauksen menetelmät II 2021134-3009
 • 20.12.2023 09:00 - 15:00, Dokumentaarinen työskentely 2021036-3006 / Valokuvan menetelmät II 2021134-3009

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvankäsittelyn mekanismit ja osaa kehittää ja syventää työskentelyään itsenäisesti.
- tuntee graafisen suunnittelun peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä omassa työskentelyssään.
- osaa luoda ja hallita kuvia ja tekstiä sisältäviä dokumentteja ajanmukaisilla välineillä.
- osaa CMYK värinhallinnan periaatteet.
- tuntee painotekniikan peruskäsitteet ja osaa ottaa painotekniikan asettamat vaatimukset huomioon omassa työskentelyssään.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija kehittää ja pohtii omaa ilmaisuaan käytännön työskentelyn kautta. Kurssilla syvennytään ajanmukaisilla ohjelmilla vaativampaan kuvankäsittelyyn sekä graafisen suunnittelun ja painotekniikan perusteisiin. Opintojakson aikana tutustutaan painomaailman kuvalle asettamiin vaatimuksiin sekä harjoitellaan huolellista digitaalista vedostusta. Tutustutaan tulostusmateriaaleihin ja niiden ominaisuuksiin.

Opetusmenetelmät

Luennot, keskustelut, kokeilut, oma taiteellinen työskentely

Sisällön jaksotus

Toteutus on sidottu yhteen Dokumentaarisen työskentelyn kanssa niin, että dokumentaarisen työskentelyn kuvausprojektista jokainen toteuttaa itsenäisen valokuvateoksen: kirjan, vihkon, Zinen, jotain paperilla olevaa, jonka tekemisessä on käytetty hyödyksi Adoben InDesign ohjelmaa tai vastaavaa taitto-ohjelmaa. Toteutuksessa opiskelijat saavat päätehtävän lisäksi luonnoksen kaltaisia ja teknisiä tehtäviä ohjelmistojen haltuun ottamiseksi. Pääpaino on kuitenkin jokaisen omassa taiteellisessa työskentelyssä dokumentaarisen projektin parissa. Opintojaksolla käydään läpi kirjansidonnan pääoeriaatteet sekä tehdään erilaisia kuvankäsittelyyn liittyviä tehtäviä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi opintojakson päätyttyä.

Tämän lisäksi opintojaksolla käydään taiteelliseen työhön ja siihen liittyvään praktiikkaan kohdentuvaa arviointikeskustelua: Opintojakson lopussa ja keskivaiheilla pidetään ryhmäpalautepäivä ja opiskelijan työtä arvioidaan aina, kun siihen luonnollinen tilanne muotoutuu sekä opettajan ja opiskelijan että opiskelijatovereiden kesken.

Hylätty (0)

Tehtävät tekemättä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osa tehtävistä tekemättä ja opetukseen osallistuminen puutteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävät tehty ja opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävät tehty kiitettävästi ja opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen sekä osoittanut oma-aloitteisuutta tiedon ja taidon haussa ja kehittämisessä.