Siirry suoraan sisältöön

Working English (2 op)

Toteutuksen tunnus: 5021182-3016

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 14.10.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 70

Koulutus

  • Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus

Opettaja

  • Sari Loppela-Rauha

Ryhmät

  • PBIOKES22B
    PBIOKES22B
  • PBIOKES22
    Bio- ja kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia ammattialansa ja ympäröivän yhteiskunnan keskeisissä ja tyypillisissä kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa englannin kielellä. Osaa käyttää kielen rakenteita monipuolisesti ja viestiä selkeästi. Tuntee ja osaa käyttää ammattialansa yleistä terminologiaa sekä verkkopohjaisia sanasto- ja oikolukutyökaluja. Osaa arvioida omaa taitoaan ja kehittymistarpeitaan sekä huomioida ne toiminnassaan.

Sisältö

Insinöörien työssään yleisesti kohtaamat tilanteet; koulutus; alakohtaiset tekniset aiheet. Tekninen ja työelämän sanasto; tyyli ja rekisteri; suullisen kielitaidon aktivointi ja parantaminen.

Oppimateriaalit

No textbooks. Videos, news, articles etc. are used. Study materials are brought in both by the teacher and the students. Terminology study is supported with Quizlet sets created by the teacher. The students find job ads and select relevant topics for pitching.

Opetusmenetelmät

Task-based studying supported by weekly contact sessions either in a classroom setting or online

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

No exam and therefore also no re-exam.

Kansainvälisyys

All topics are related to the students' other ongoing studies and to their field of study. Employment & application procedures are specifically dealt with, and the course material seeks to expand the students' familiarity with career options in the field.
Basic philosophy: language is both a form given to thoughts and a tool for building and maintaining relationships. During the English course, therefore, real issues are discussed while focusing both on what information content is conveyed and what social implications the interaction has. In other words, the aim is to behave in an effective and socially acceptable way in an English-language work environment.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

None

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Each week, some face-to-face time in the classroom or online, some independent writing, and some discussion in small groups. Approximately 2 h of contact time and 2 to 6 h of group working without teacher presence or independent studying and writing.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Active attendance and accepted tasks are required.

Sisällön jaksotus

Weeks 35-41

Viestintäkanava ja lisätietoja

Laptop, microphone, webcam required if online classes are included.
This is a skills course, and skills need practice.
Compulsory attendance.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Task-based assessment, no exam. All tasks must be completed acceptably, and active attendance and contribution are expected. Possibly a few small tests along the way on some limited subject areas (based on homework).

Hylätty (0)

Missing tasks or tasks not in compliance with instructions and lack of attendance may result in a failed course.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- deficient mastery of language mechanics, e.g. problems with tenses or sentence formation
- pronunciation issues which hamper understanding
- message often unclear
- limited use of vocabulary
- deficient mastery of register (politeness, appropriate style, choice of words)
- tasks late or only partly completed
- little or no contribution to discussion and/or pair work in class
- for grade 1, the student must be capable of responding when addressed in speaking and producing grammatical sentences in writing

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

The student has a communicative approach to language and is willing to develop as a language user but lacks proficiency in language mechanics. However, the message is always clear and the student is an active contributor in pair/group discussions. All tasks are done.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- tasks completed in accordance with instructions and by due date
- close to error-free mastery of language mechanics (CEFR B2-C)
- clear pronunciation
- message coherent and clear
- good grasp of text structure
- versatile use of vocabulary
- good grasp of register (politeness, appropriate style)
- active contribution to class discussions and pair work