Siirry suoraan sisältöön

Fysiikan laboratoriotyöt (3 op)

Toteutuksen tunnus: 5031286-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.08.2022 - 15.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Konetekniikan koulutus

Opettaja

 • Antti Meriö
 • Pekka Jukantupa

Vastuuopettaja

Pekka Jukantupa

Ajoitusryhmät

 • R1 (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)
 • R2 (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)
 • R3 (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • PKONTS21B
  PKONTS21B
 • PKONTS21A
  PKONTS21A
 • PKONTS21
  Konetekniikka S21

Pienryhmät

 • R1
 • R2
 • R3

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Osaa tutkia ja mitata koneissa, laitteissa ja prosesseissa vaikuttavia fysikaalisia ilmiöitä mittaamalla
- ymmärtää mittaustarkkuuden merkityksen
- osaa tehdä mittauksia erilaisilla mittalaitteilla ja käyttää mm. taulukkolaskentaohjelmaa mittaustulosten käsittelyssä
- osaa käyttää fysiikan käsitteitä kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä
- ymmärtää syvällisemmin tutkimusten kohteena olleiden ilmiöiden luonteen

Sisältö

Laboratoriotöiden sisältöjä
- kimmoisuus
- resistiivisyys
- lämpölaajeneminen
- kitka
- ääni
- kiihtyvyys
- valinnainen aihe
- workshop

Arviointiasteikko

H-5