Siirry suoraan sisältöön

Infran pohjarakenteet (3 op)

Toteutuksen tunnus: 5041031-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.08.2022 - 02.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

  • Liisa Larkela

Ryhmät

  • INFS19
    INFS19
  • PRAKIS19
    Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S19

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa kurssin käytyään tulkita tyypilliset laskentaparametrit pohjatutkimuksista ja laskea parametrien avulla pehmeikön stabiliteetin ja painuman. Hän ymmärtää tien kantavuuden laskentaan vaikuttavat tekijät ja osaa vaihtaa perinteisten rakennekerrosten tilalle myös uusiomateriaalien parametrit. Lisäksi hän osaa verrata erilaisia pohjavahvistustapoja ja ymmärtää ja osaa mallintaa GeoCalc-ohjelmalla yksinkertaisen kevennyksen, vastapenkereen ja stabiloinnin. Kurssin aika harjoitellaan maankuormittaman tukiseinän mitoitus sekä käsin laskemalla että GeoCalc-laskentaohjelmaa hyödyntäen.

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavat osa-alueet:

-pohjatutkimusten tulkinta laskentaparametreja varten
-tien kantavuuden laskenta varioiden eri rakennekerrosmateriaaleja
-tiepenkereen painuma- ja stabiliteettilaskennat, aikapainuma, käsinlaskenta ja GeoCalc-mallinnus
-infrakohteiden tyypillisimmät pohjanvahvistustavat; kevennys, vastapenkereet, stabilointi.
-tuetun kaivannon mitoitus, käsinlaskenta ja GeoCalc-mallinnus

Oppimateriaalit

-Geotekniikka ja Pohjarakennuksen perusteet (Tarmmertekniikka/Jääskeläinen tai Otatieto)
-Väyläviraston suunnitteluohjeistukset
-RIL: Kaivanto-ohje
-tunnilla jaettava materiaali

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-Kurssin viimeisellä tunnilla pidetään tentti. Ennen tenttiä kaikki harjoitustehtävät tulee olla palautettuna.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssilla ei ole läsnäolopakkoa, joten tehtävät voi suorittaa myös itsenäisesti. Ohjelmaa (GeoGalc) ei saa opiskelijalisenssinä, eli ohjelmaa vaativat tehtävät tulee tehdä koulun rakennustekniikalle korvamerkityssä tietokoneluokassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla tehdään tehtäviä laskentaohjelmia hyväksi käyttäen. Jokaiseen oppimisteemaan liittyvä tehtävä tulee palauttaa määräaikaan mennessä Itsiin. Tehtävät ovat yksilötehtäviä.

Sisällön jaksotus

Kurssilla käsitellään seuraavat osa-alueet:
-pohjatutkimusten tulkinta laskentaparametreja varten
-tiepenkereen painuma- ja stabiliteettilaskennat, aikapainuma, käsinlaskenta ja GeoCalc-mallinnus
-infrakohteiden tyypillisimmät pohjanvahvistustavat; kevennys, vastapenkereet, stabilointi.
-tuetun kaivannon mitoitus, käsinlaskenta ja GeoCalc-mallinnus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-Kurssin arviointi tehdään lopputentin perusteella. Hyvin tehdyillä harjoitustehtävillä voi arvosana nousta +1 numerolla.