Siirry suoraan sisältöön

Tieturva 2 (1 op)

Toteutuksen tunnus: 5041045-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.08.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

01.09.2022 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

  • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

  • Marika Nurmikko

Vastuuopettaja

Marika Nurmikko

Ryhmät

  • INFS20
    INFS20
  • PRAKIS20
    Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S20

Tavoitteet

Tieturva 2 -kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille. Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet: Tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen. Turvallisuusasioiden huomioimiseen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lakisääteisten suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen. Lakisääteisten tarkastusten tuntemiseen. Yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä. Perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen. Rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tuntemiseen. Liikennevirasto edellyttää Tieturva 2 -pätevyyttä Tiellä tehtävässä työssä päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä. Tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskentelevältä. Liikenneviraston tiemestareilta ja tietarkastajilta. Urakka-asiakirjojen valmistelijoilta.

Sisältö

Kurssiaineiston läpikäynti ja tentti aineistosta, yhteensä 2 * 8 h.

Opetusmenetelmät

Kurssi suoritetaan verkossa omatoimisesti. Kurssilta saa Väyläviraston todistuksen, joka talletetaan kurssin ItsLearningistä löytyvään palautuskohtaan. Palautetun todistuksen perusteella annetaan suoritusmerkintä.

Kurssin arviointia varten jokaisen tulee ilmoittautua kurssille Pepissä.

Sisällön jaksotus

Tieturva 2 -kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville. Kurssin tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Kurssin edellytyksenä on voimassa oleva Tieturva 1- tai Tieturva 2 -pätevyys.

Tieturva 2-verkkokoulutus on kurssilaiselle maksuton ja pätevyys on voimassa viisi vuotta verkkokoulutuksen suorituskuukaudesta. Todistuksen koulutuksen suorittamisesta voi tulostaa itselleen tai tallentaa esimerkiksi tietokoneelle

Arviointiasteikko

H-5