Siirry suoraan sisältöön

Tuotannon suunnittelu ja aikataulut (2 op)

Toteutuksen tunnus: 5041130-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

04.08.2018 - 30.09.2018

Ajoitus

03.09.2018 - 31.12.2018

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 25

Koulutus

  • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

  • Pirjo Oksanen

Ryhmät

  • INFS15
    INFS15

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa projektin hallinnan sisällön ja kulun sekä projektin tuotannon suunnittelun periaatteet.  Opiskelija hallitsee eri aikataulumuodot ja aikataulun laadinnan perusteet. 

Sisältö

- Projektin hallinnan sisältö ja kulku
- Projektin toteutuksen valmistelu
- Projektin toteutus ja tuotannon suunnittelu
- Aikataulumuodot
- Projektin päättäminen
- Aikatauluohjelmaan (Planet) tutustuminen ja käytön opettelu.
- Harjoitustyö: Aikataulun laadinta (Planet) tehdyn harjoitustyön pohjalta. 

Aika ja paikka

Sepänkatu 3.9.-31.12.2018

Opetusmenetelmät

Monimuoto, luennot ja harjoitustyöt

Sisällön jaksotus

Kontaktiopetusta 22h, omana aikana tehtävää työtä 32 h
* Projektin hallinnan sisältö ja kulku
* Projektin toteutuksen valmistelu
* Projektin toteutus ja tuotannon suunnittelu
* Aikataulumuodot
* Projektin päättäminen
* Aikatauluohjelmaan (Planet) tutustuminen ja käytön opettelu.
* Harjoitustyö: Aikataulun laadinta (Planet) tehdyn harjoitustyön pohjalta.

Arviointiasteikko

H-5