Siirry suoraan sisältöön

Työpaikkaopinnot (30 op)

Toteutuksen tunnus: 5101058-3015

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2023 - 29.02.2024

Ajoitus

07.11.2023 - 30.09.2024

Opintopistemäärä

15 - 30

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 35

Koulutus

  • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

  • Maarit Järvinen

Vastuuopettaja

Maarit Järvinen

Ryhmät

  • KORS21
    KORS21

Tavoitteet

Opiskelija toimii rakennusalan tuotantojohtamisen työnjohtotehtävissä tai suunnittelu tai kehitystehtävissä, jotka vastaavat kolmannen vuoden opintojen tasoa. Opiskelija perehtyy työelämään ammattialansa näkökulmasta ja osaa soveltaa oman opiskelualansa teoriaa työelämän käytäntöihin. Opiskelija harjaantuu jatkuvaan itseään ja omaa ammattialaansa kehittävään työskentelyyn. Opintojakso mahdollistaa tutustumisen rakennusalan yrityksiin ja henkilöstöön.
Opintojaksoon sisältyy mm. harjoitustehtäviä ja loppuraportti.

Arviointiasteikko

H-5