Siirry suoraan sisältöön

Principles of Clinical Image Evaluation (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7062072-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 20

Koulutus

  • Röntgenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Jarno Huhtanen

Ryhmät

  • PRÖNTS20
    Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Student is able to describe
- the most common degenerative disorders affecting musuloskeletal system
- themost common traumatic and non traumatic findings in plain film
- the common terminology being used

Sisältö

Content is described in the implementation plan.

Oppimateriaalit

Murtumien osalta;

o Imaging skeletal trauma

o Accident and emergency radiology: A survival guide

- Benignit/malignit luutuumorit;

o Fundamentals of skeletal radiology, luvut 2-4

- Ryhmien tekemä materiaali (esitykset)

- Lisäksi luentomateriaali artrooseista ja luutuumoreista + mahdolliset artikkelit

Opetusmenetelmät

Monimuoto

Kansainvälisyys

Konstruktivismi, demonstraatio, case-opetus, seminaarityöskentely, interaktiivinen opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135h opiskelijan työtä
- luennot 12h
- etäohjaus 3h
- kuvantulkintaharjoitukset 18h
- koe 3h
- seminaari 15h
- sarkoomameeting 3h

Sisällön jaksotus

Toteutus koostu useasta eri osasta. Yläraajojen traumat käsitelty 5.lk ja nyt kertauksena lausuntaharjoitus 20kpl caseista ylä- ja alaraajan osalta (ATK-luokka).


Ryhmätyönä esitetään eri kohteiden anatomia luiden, lihasten (insertio, origo, funktio), jänteiden, ligamenttien (soveltuvin osin) ja isompien verisuonten osalta. Esityksissä tulee havainnollistaa anatomiaa esim. VisibleBody ohjelman avulla etenkin lihasten osalta. Alueet tulee käydä esityksessä läpi myös MRI kuvien kautta, missä voi hyödyntää IMAIOS ohjelmaa. Anatomian lisäksi jokaisesta kuvantamiskohteesta tulee käydä läpi alueen tyypillisimmät murtuma havainnollistavin esimerkein. Esitykseen on varattu aikaa 60min/esitys.


Erilaisista artrooseista, metabolisista ja endokriinisistä löydöksistä natiivikuvantamisessa pidetään luento (2-4h) ja lausuntaharjoitus (n. 20 casea).


Erilaisista benigneistä ja maligneista luutuumoreista pidetään luento (2-4h) ja lausuntaharjoitus (n. 20 casea).


Opintojaksoon kuuluu yksi käyntikerta sarkoomameetingissä (TYKS). Sarkoomameetingin jälkeen tulee pyytää allekirjoitus meetingin vetäjältä osallistumistodistukseksi.


Kurssin lopussa tentti yllä olevista aiheista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanan muodostuminen


Esitykset 0-5/Täydennettävä

Ryhmien esitykset osallistuminen (poissaolon korvaus)

Kuvantulkintaharjoitusten tekeminen

Sarkoomameeting osallistuminen (poissaolon korvaus syksy 2022)

Koe 0-5