Siirry suoraan sisältöön

Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon perhetyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081252-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 39

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Niina Vuoristo
 • Noora Kumpulainen
 • Laura Närvi
 • Susanna Virta

Ryhmät

 • PSOSTK21
  Sosionomi (AMK), Turku, K21
 • PSOSTS21
  Sosionomi (AMK), Turku, S21
 • 05.10.2023 09:00 - 15:00, Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon perhetyö 7081252-3006
 • 12.10.2023 09:00 - 15:00, Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon perhetyö 7081252-3006
 • 19.10.2023 09:00 - 15:00, Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon perhetyö 7081252-3006
 • 26.10.2023 09:00 - 15:00, Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon perhetyö 7081252-3006
 • 02.11.2023 09:00 - 15:00, Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon perhetyö 7081252-3006
 • 08.11.2023 09:00 - 16:00, Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon perhetyö / Varhaiskasvatuksen toiminnalliset työtavat

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää perhetyön käsitteen ja erilaiset toteutustavat
- oppii systeemisen työskentelyotteen lastensuojelutyössä

Sisältö

Sisältö:
- vanhemmuuden arviointi: vuorovaikutus, arjen sujuminen, turvalliset kasvuolosuhteet
- systeeminen työskentelyote; perhesysteemit, monitoimijainen tiimirakenne, moniammatillinen työnjako
- sijoitettujen lasten vanhempien tukeminen ja vertaisryhmätoiminta
- sosiaalityöntekijä vastuutyöntekijä
- perhetyö avo ja sijaishuollossa

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali (saa olla käytössä tenttitilanteessa, soveltava tentti):
Multidimensional Family Therapy: Addressing Co-OccurringSubstance Abuse and Other Problems among Adolescents withComprehensive Family-Based TreatmentCynthia L. Rowe, Ph.D.

Circular Questioning: An Introductory Guide, Jac Brown

Artikkelit löytyvät itsistä.

Sisällön jaksotus

Moduulin opiskelu toteutuu torstaisin klo 9.00 - 15.00 hybridimallilla (lähiopetus kampuksella tai etäopetus). Opetustapa ilmoitetaan Itslearningissä.

Läsnäolovelvoite on 100 %. Opintojaksot on jaettu teemaviikkoihin, jotka koostuvat ennakkotehtävistä ja läsnäoloa edellyttävästä opiskelusta perjantaisin. Ennakkotehtävät julkaistaan Itsissä torstaisin klo 15.00 mennessä.

Opiskelija työstää ennakkotehtäviä ja palauttaa ne ohjeistuksen mukaisesti viimeistään keskiviikkoaamuna

Torstaipäivien tarkempi ohjelma julkaistaan Itsissä.
********************************************************************
5.10. - 12.10.2023 Perhesysteemit, systeeminen työote lastensuojelutyössä / LN
12.10 opetus / LN

**********************************************************
12.10 - 19.10.2023 Mitä on perhetyö - perhetyön eri muotojen määrittely / LN
Itsenäinen tehtävä, ei opetusta/ LN

**********************************************************
19.10. - 26.10.2023 Avohuollon perhetyö, vanhemmuuden arviointi / SV
26.10 opetus / SV

*******************************************************************************
26.10 - 2.11.2023 Sijaishuollon perhetyö / LN
2.11 verkkotentti klo 9 - 11, verkko-opetus klo 12 - 15 / LN

*******************************************************************************

8.11 klo 8.30 - 15.00 Yhteinen teemapäivä toiminnallisten ja vakan opiskelijoiden kanssa
Lasten psykososiaaliset ja tunne-elämän haasteet - tunnistaminen ja tukeminen arjessa.
Päivän lisätiedot ja ennakkotehtävä Itsissä / NK
Lähiopetus

Läsnäolo 100%, jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää 50% läsnäoloa. Poissaolon korvaavan tehtävän ohjeistus julkaistaan Itslearningissä lähiopetuksen jälkeen. Kaikkien tehtävien (ennakkotehtävät, poissaolon korvaavat tehtävät) viimeinen palautuspäivä on 9.11.2023.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lähiopetus 2 op
Verkkotentti 3 op

Läsnäolo 100%, jakson hyväksytty suorittaminen edellyttää 50% läsnäoloa. Poissaolon korvaavan tehtävän ohjeistus julkaistaan Itslearningissä lähiopetuksen jälkeen. Kaikkien tehtävien (ennakkotehtävät, poissaolon korvaavat tehtävät, kirjaamistehtävä) viimeinen palautuspäivä on 9.11.2023

Tenttipäivät: 2.11. klo 9-11, 16.11 klo 9-11, 30.11.2023 Klo 18-20