Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön suunnittelu / Aikuistyö, verkko (5 op)

Toteutuksen tunnus: 7081265-3035

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 22.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 12.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 39

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Riina Riihimäki
  • Tiina Laakso

Ryhmät

  • PSOSS21V
    Sosionomi (AMK), Turku, verkko S21
  • 31.10.2023 16:00 - 18:00, Opinnäytetyön suunnittelu / Aikuistyö, verkko 7081265-3035
  • 12.12.2023 16:00 - 18:00, Opinnäytetyön suunnittelu / Aikuistyö, verkko 7081265-3035

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa ideoida, rajata ja jäsentää opinnäytetyön aiheen.
- tuntee aihealueeseen liittyvää kirjallisuutta.
- osaa kirjoittaa tutkimus-/ kehittämissuunnitelman
- hallitsee tutkimusviestintää ja tutkimusmenetelmiä

Sisältö

Sisältö:
- opinnäytetyö idean jäsentäminen
- opinnäytetyösuunnitelman kirjoittaminen
- tutkimusviestintä
- TERHY:n TKI - toiminta

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus, ryhmätyöskentely

Kansainvälisyys

Kontaktiopetus
Vertaisarviointi
Työpajatyöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Itsenäinen työskentely Itslearning ONT SosKas Syksy 2023-kurssilla.
- Opinnäytetyön suunnitelma
-Aktiivinen osallistuminen aloitus- ja suunnitelmatyöpajoissa
Yhteensä 5 op

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön arviointikriteerit löytyvät Messistä: https://tuas365.sharepoint.com/:b:/r/sites/Messi-Opiskelija/Shared%20Documents/Opinn%C3%A4ytety%C3%B6/ONT_AMK-arviointikriteerit_syksy2022.pdf?csf=1&web=1&e=eDFCRV

Sisällön jaksotus

Tutustu Itslearning ONT SosKas Syksy 2023-kurssipohjaan. Opinnäytetyön suunnittelu -jaksolle ilmoittautuneet opiskelijat saavat käyttöoikeuden siihen ennen jakson aloitusta. Ole yhteydessä ohjaavaan opettajaan jos et pääse alustalle.

Huomaathan, että opinnäytetyön Its-kurssi on yhteinen kaikille oppariaan syksyllä 2023 aloittaville opiskelijoille. Siellä on päiväryhmien opiskelijoille suunnattuja ohjeita, jotka eivät koske verkkoryhmän opiskelijoita (aloitukseen ja aiheen valintaan liittyvät ohjeet: päiväryhmän aloitus on eri aikaan ja erilainen kuin verkkoryhmällä).

HUOM! Jos hankit aiheen ja työelämäkumppanin itse, niin pyydäthän työelämäkumppania ilmoittamaan aiheen oheisen linkin kautta viimeistään 27.10.2023:
https://link.webropolsurveys.com/S/E092DF7FD6853DA2

Jos et hanki aihetta itse, niin Itsissä on nähtävillä aihepankki, josta näet mahdollisia, vapaana olevia opparin aiheita. Verkkoryhmälle suunnattu aihepankki päivitetään Itsiin 9.10.2023 klo 16 mennessä. Aihevalinnoista keskustellaan ensimmäisessä työpajatapaamisessa.

ti 17.10. klo 16-18 Itsenäinen tutustuminen Itslearningin ONT SosKas Syksy 2023-verkkokurssialustalle ja tutkimusaiheisiin.

ti 31.10. klo 16-18 Opinnäytetyön aloitus- & ideatyöpaja Zoomissa.
https://turkuamk.zoom.us/j/8761997719

ti 12.12. klo 16-18 Opinnäytetyön suunnitelmatyöpaja Zoomissa.

Opinnäytetyön suunnitelma palautetaan viikkoa ennen suunnitelmatyöpajaa eli 5.12.2023 mennessä Itsiin ja sähköpostitse vertaisparille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty