Siirry suoraan sisältöön

ICT-osaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: KH00BS83-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 29.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus

Opettaja

 • Pinja Palm

Ryhmät

 • MKITIS23
  Liiketalous, kirjasto- ja tietopalvelu (monimuoto)
 • 22.08.2023 09:00 - 12:00, ICT-osaaminen KH00BS83-3011
 • 07.09.2023 13:00 - 16:00, ICT-osaaminen KH00BS83-3011
 • 22.09.2023 13:00 - 16:00, ICT-osaaminen KH00BS83-3011
 • 10.11.2023 09:15 - 12:00, ICT-osaaminen KH00BS83-3011
 • 13.11.2023 09:00 - 11:00, ETÄTENTTI ICT-osaaminen KH00BS83-3011
 • 29.11.2023 09:00 - 11:00, ETÄTENTTI ICT-osaaminen KH00BS83-3011
 • 11.12.2023 09:00 - 11:00, ETÄTENTTI ICT-osaaminen KH00BS83-3011

Tavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää tietoteknisiä sovelluksia tavoitteellisessa tiimi- ja projektityössä.

Sisältö

- O365-ympäristön käyttö tiimin viestinnässä ja tiedonhallinnassa
- Excel-perusteet
- tekstien, julkaisujen ja esitysten laatiminen, kuvien käsittely ja upottaminen
- tietosuojan ja tietoturvan perusteet

Oppimateriaalit

Kurssikirja löytyy Finnasta e-kirjana.
Koch, J. & Karjalainen, O. (2016). Office 2016 & Office 365: Word, Excel, PowerPoint & Outlook. Jyväskylä: Docendo Oy.
Videoita löytyy eduhousen A+ palvelusta johon opiskelija tekee tunnuksen.
Tukeudutaan myös muuhun materiaaliin jota internet tarjoaa.

Opetusmenetelmät

Tehtäväperusteiset, hankittuun tietoon ja taitoon perustuvat menetelmät
Luennot
Itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Etätentti 13.11.2023
1. uusinta 29.11.2023
2. uusinta 11.12.2023

Oletuksena kaikki opiskelijat osallistuvat toteutuksen ensimmäiseen tenttiin. Toinen ja kolmas tenttikerta ovat uusintaa/korottamista varten, ja niihin ilmoittaudutaan erikseen Itsissä.

Kansainvälisyys

Tekemällä oppiminen
Flipped learning

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä toteutuksen suorittaminen vaatii laskennallisesti n. 125 h työtä: varaathan siis aikaa itsenäiselle työskentelylle myös kontaktiopetusten välille!

Kontaktiopetus kampuksella 3 h
Kontaktiopetus verkossa 9 h
Opetusvideot 20 h
Itsenäiset tehtävät 50 h
Itsenäinen tiedonhaku 30 h
Itsenäinen kertaus tenttiin 18 h
Tentti 2 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoite on, että opiskelija oppii tietoteknisiä perustaitoja.

Tekstinkäsittely
• määrämuotoisten asiakirjojen luominen, muokkaminen ja jakaminen
• taulukoiden, kuvien ja objektien lisääminen asiakirjoihin
• asiakirjojen ja tarrojen yhdistäminen, tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan yhdistäminen
• asiakirjan sivuasetukset ja kieliasun korjaus
• kappaleen sisentäminen ja tasaus, desimaalisarkainten käyttö
• taulukon luominen tiedon syöttämiseksi
• kuvan, kuvatiedoston, kaavion ja piirto-objektin lisääminen asiakirjaan.
• ylätunnisteen, alatunnisteen lisääminen: päivämäärä, kuva, teksti, sivunumerot
• kappalenumerointi
• automaattisen sisällysluettelon luominen, hallinta ja päivittäminen
• kansilehden luominen
• muut Wordin olennaiset toiminnot

Taulukkolaskenta
• taulukon muotoileminen
• täyttökahvan/automaattisen täyttöominaisuuden käyttäminen
• suhteellinen ja suora soluviittaus
• kaavojen hyödyntäminen
• Pivot-taulukoiden hallinta ja tiedon analysointi
• tiedon suodattaminen ja lajittelu
• muut Excelin olennaiset toiminnot

PowerPoint esitysgrafiikka
• esitysgrafiikan työstäminen
• eri rakenteen valitseminen dialle ja suunnittelumallien hyödyntäminen
• tekstin, symbolien ja kuvan lisääminen ja editoiminen esityksessä
• animaatioiden ja siirtymäefektien hyödyntäminen
• graafisen objektin (kuva, kuvio, piirto-objekti) lisääminen dian perustyyliin tai diaan
• muut PowerPointin olennaiset toiminnot

Tarkempi aikataulu löytyy kurssin Its-alustalta.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Poissaolojen aikana opiskelija selvittää oppimisympäristöstä ja opiskelijakollegoiltaan tehtävät ja asiat, jotka ollaan tunnilla käsitelty.

Kontaktiopetuskertojen käsitellyt aiheet julkaistaan Itsissä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Powerpoint-diaesitys 20 % kokonaisarvosanasta
Tentittävät aiheet Excel ja Word, kumpikin 40 % kokonaisarvosanasta

Hylätty (0)

Opiskelija ei palauta PowerPoint-harjoitustyötä ja/tai Excel- tai Word-tenttejä ajallaan, tai näistä suorituksista käy ilmi, ettei opiskelija omaa arvosanan 1 edellyttämiä taitoja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1:
PowerPoint
Opiskelija osaa:
- luoda selkeän diaesityksen
- lisätä esitykseensä objekteja, kuten tekstiä ja kuvia

Word
Opiskelija osaa:
- luoda siistin ja selkeän tekstiasiakirjan
- lisätä asiakirjaan objekteja, kuten taulukoita ja kuvia
- muotoilla asiakirjaa, esimerkiksi reunuksia ja fonttia

Excel
Opiskelija osaa:
- luoda laskentataulukon ja muotoilla sitä muokkaamalla esim. fonttia, taustaväriä ja reunaviivoja
- suorittaa taulukossa peruslaskutoimituksia suhteellista soluviittausta hyödyntämällä
- suodattaa ja lajitella taulukon tietoja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3:
PowerPoint
Opiskelija osaa:
- luoda selkeän ja johdonmukaisesti etenevän diaesityksen
- lisätä esitykseensä objekteja, kuten tekstiä, kuvia ja kuvakkeita
- lisätä siirtymiä ja animaatioita esitykseensä
- lisätä hyperlinkkejä esitykseensä

Word
Opiskelija osaa:
- luoda siistin ja selkeän tekstiasiakirjan
- lisätä asiakirjaan objekteja, kuten taulukoita ja kuvia
- muotoilla asiakirjaa, esimerkiksi reunuksia ja fonttia
- hyödyntää Wordin valmiita tyylejä asiakirjassaan
- luoda asiakirjalle kansisivun
- luoda ja päivittää automaattista sisällysluetteloa

Excel
Opiskelija osaa:
- luoda laskentataulukon ja muotoilla sitä muokkaamalla esim. fonttia, taustaväriä ja reunaviivoja
- hyödyntää erilaisia solutyyppejä tarkoituksenmukaisesti
- suorittaa taulukossa peruslaskutoimituksia suhteellista ja suoraa soluviittausta hyödyntämällä
- suodattaa ja lajitella taulukon tietoja
- piirtää peruskaavioita
- hyödyntää Excelin perusfunktioita, kuten summaa ja keskiarvoa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

PowerPoint
Opiskelija osaa:
- luoda selkeän ja johdonmukaisesti etenevän diaesityksen
- lisätä esitykseensä objekteja, kuten tekstiä, kuvia ja kuvakkeita
- lisätä siirtymiä ja animaatioita esitykseensä harkitusti ja tarkoituksenmukaisesti
- lisätä hyperlinkkejä esitykseensä sekä upottaa näitä myös kuviin tai videoihin
- upottaa videoita diaesityksiinsä
- kiinnittää huomiota esityksen visuaalisiin ominaisuuksiin, kuten värimaailmaan ja tekstin määrään ja kokoon

Word
Opiskelija osaa:
- luoda siistin ja selkeän tekstiasiakirjan
- lisätä asiakirjaan objekteja, kuten taulukoita ja kuvia
- muotoilla asiakirjaa, esimerkiksi reunuksia ja fonttia
- hyödyntää Wordin valmiita tyylejä asiakirjassaan
- luoda asiakirjalle kansisivun
- luoda ja päivittää automaattista sisällysluetteloa
- lisätä asiakirjaan automaattiset sivunumerot
- lisätä kuville ja taulukoille otsikot
- luoda automaattisen lähdeluettelon
- numeroida asiakirjan otsikot automaattisesti

Excel
Opiskelija osaa:
- luoda laskentataulukon ja muotoilla sitä muokkaamalla esim. fonttia, taustaväriä ja reunaviivoja
- hyödyntää erilaisia solutyyppejä tarkoituksenmukaisesti
- suorittaa taulukossa peruslaskutoimituksia suhteellista ja suoraa soluviittausta hyödyntämällä
- suodattaa ja lajitella taulukon tietoja
- piirtää erilaisia kaavioita ja muokata niiden ulkoasua
- hyödyntää Excelin funktioita, kuten summaa, keskiarvoa, jos- ja hakufunktioita monipuolisesti
- luoda Pivot-taulukoita