Siirry suoraan sisältöön

Kuljetustalous ja- teknologia (5 op)

Toteutuksen tunnus: KH00BZ85-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

03.04.2023 - 27.10.2023

Ajoitus

21.10.2023 - 28.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Opettaja

  • Harri Heikkinen

Ryhmät

  • MLILOK22
    Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Tavoitteet

Opintojaksolla keskitytään autokuljetusten toimintaympäristöön, kustannus- ja investointilaskentaan sekä tiekuljetusten lainsäädäntöön. Opiskelija osaa
- tunnistaa kuljetusyrityksen toimintaan vaikuttavat keskeiset tekijät
- tehdä kuljetusalan kustannus- ja investointilaskelmia
- hinnoitella kuljetussuoritteita
- analysoida maantiekuljetusyrityksen kannattavuutta ja toimintaa erilaisilla tunnusluvuilla
- ottaa huomioon tiekuljetusalan lainsäädännön
- hyödyntää autokaluston ja kuljetuksissa käytettävien teknisten välineiden perustietämystä kuljetusten ja kuljetusjärjestelmien suunnittelussa ja kehittämisessä
-toimia alan turvamääräysten mukaisesti.

Sisältö

- Maantiekuljetusalan toimintaympäristö
- Kustannus- ja investointilaskenta
- Kannattavuuden analysointi
- Tiekuljetusten lainsäädäntö
- Kuormatilat
_ Kuorman varmistaminen
- Mitoitus
- Turvallisuus
- Vaarallisten aineiden kuljetus

Arviointiasteikko

H-5