Siirry suoraan sisältöön

Kuvataiteen projektiopinnot (10 op)

Toteutuksen tunnus: KU00CR07-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

24.09.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

27.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 - 10

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

4 - 10

Koulutus

 • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

 • Okko Pöyliö

Ryhmät

 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22
 • PKUVAS20
  Kuvataiteen koulutus S20
 • PKUVAS21
  Kuvataiteen koulutus S21
 • MKUVAS23
  Kuvataiteen monimuotokoulutus S23

Tavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet

• Kehittää omaa persoonallista ilmaisuaan työskentelyn, katselmusten ja keskusteluiden myötä.
• Materiaalien, tekniikoiden ja ilmaisutapojen hallinta.
• Käyttää työvälineitä ja materiaaleja ammattimaisesti ja ekologisesti.
• Vahvistaa opiskelijan ammatillista toimijuutta, itsenäistä työskentelyä sekä palautteen antamista ja vastaanottoa.
• Aikatauluttaa työskentelyään sekä järjestää työskentelytilansa järkevästi ja asianmukaisesti.
• Hahmottaa taiteellinen työskentelynsä suhteessa taidehistoriaan sekä nykytaiteen kenttään ja sen toimintamalleihin.

Sisältö

Kurssin kontaktiopetus muodostuu opintopiiristä, jossa opiskelijoiden omat teokset ja projektit toimivat joka viikkoisten katselmusten lähtökohtana. Tutustumme yhdessä tekniikoihin, eri tekemisen tapoihin ja pohdimme työskentelyn lähtökohtia ja tavoitteita. Lähestymme taiteellista työskentelyä ja projektien kehittämistä kokonaisvaltaisesti, huomioiden oman ilmaisun, teemojen ja materiaalisteknisten toteutusten lisäksi myös laajasti kuvataiteilijan ammatilliset käytännöt ja osaamisalueet.

Tapaamisten ohjelma muodostuu opiskelijoiden omien kiinnostuksen kohteiden ja tavoitteiden myötä. Teoskatselmusten ja keskusteluiden lisäksi vaihtoehtoisia opiskelumuotoja voivat olla esim. tapaamisten yhteydessä järjestettävät lukupiirit ja taiteilijaesittelyt.

Sisällön jaksotus

Kurssin kontaktiopetus muodostuu opintopiiristä, jossa opiskelijoiden omat teokset ja projektit toimivat joka viikkoisten katselmusten lähtökohtana. Tutustumme yhdessä tekniikoihin, eri tekemisen tapoihin ja pohdimme työskentelyn lähtökohtia ja tavoitteita. Lähestymme taiteellista työskentelyä ja projektien kehittämistä kokonaisvaltaisesti, huomioiden oman ilmaisun, teemojen ja materiaalisteknisten toteutusten lisäksi myös laajasti kuvataiteilijan ammatilliset käytännöt ja osaamisalueet.

Tapaamisten ohjelma muodostuu opiskelijoiden omien kiinnostuksen kohteiden ja tavoitteiden myötä. Teoskatselmusten ja keskusteluiden lisäksi vaihtoehtoisia opiskelumuotoja voivat olla esim. tapaamisten yhteydessä järjestettävät lukupiirit ja taiteilijaesittelyt.Kurssille osallistuminen edellyttää omaehtoista ja itsenäistä työskentelyä. Kurssi on suunnattu 2-4-vuoden opiskelijoille.Kontaktiopetus perjantaisin klo 13.00-17.00

Opintojakson osaamistavoitteet


Kehittää omaa persoonallista ilmaisuaan työskentelyn, katselmusten ja keskusteluiden myötä.
Materiaalien, tekniikoiden ja ilmaisutapojen hallinta.
Käyttää työvälineitä ja materiaaleja ammattimaisesti ja ekologisesti.
Vahvistaa opiskelijan ammatillista toimijuutta, itsenäistä työskentelyä sekä palautteen antamista ja vastaanottoa.
Aikatauluttaa työskentelyään sekä järjestää työskentelytilansa järkevästi ja asianmukaisesti.
Hahmottaa taiteellinen työskentelynsä suhteessa taidehistoriaan sekä nykytaiteen kenttään ja sen toimintamalleihin.Opiskelijamäärä (min - max)

4 - 10

AikatauluPerjantaisin 13.00-17.00

27.10.2023 – 15.12.2023

Arviointiasteikko

H-5