Siirry suoraan sisältöön

Perusharjoittelu (10 op)

Toteutuksen tunnus: TE00BL93-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.05.2024

Ajoitus

01.09.2022 - 31.08.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus

Opettaja

 • Piritta Saipa

Ryhmät

 • PBIOKES22A
  PBIOKES22A
 • PBIOKES22B
  PBIOKES22B
 • PBIOKES22
  Bio- ja kemiantekniikan koulutus

Tavoitteet

Harjoittelujakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- hankkia itselleen tekniikan alan harjoittelupaikan
- tehdä harjoittelusopimuksen
- toimia harjoittelusopimuksen edellyttämien vastuiden ja velvollisuuksien mukaisesti
- olla harjoittelupaikalla sopimuksen mukaisina päivinä ja kellonaikoina
- suorittaa saamiaan työtehtäviä, ainakin opastettuna
- kuvata organisaatioiden toimintaa ja sosiaalisia suhteita
- arvioida harjoittelujakson tuloksia.

Sisältö

Työelämään ja tekniikan alan ammattiin tutustuminen.
Tutkintoon sisältyvän harjoittelun minimilaajuus on 30 op.

Oppimateriaalit

Tarvittavat lomakkeet löytyvät itslearning-alustalta:
- harjoittelusuunnitelma
- palautekeskustelulomake

Opetusmenetelmät

Työskentely tekniikan alan työtehtävissä. Dokumentointi itslearning-alustalla ohjeistetulla tavalla.

Kansainvälisyys

Itsenäinen työskentely

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Perusharjoittelun ahotointi on mahdollista, mikäli opiskelijalla on tutkinto-opintoja edeltävää tekniikan alan työkokemusta. Opiskelija sopii ahotointimenettelystä harjoittelukoordinaattorin (Piritta Saipa) kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelujakson suoritettuaan opiskelija osaa:
•hankkia itselleen tekniikan alan harjoittelupaikan
•tehdä työ- tai harjoittelusopimuksen
•toimia harjoittelusopimuksen edellyttämien vastuiden ja velvollisuuksien mukaisesti
•olla harjoittelupaikalla sopimuksen mukaisina päivinä ja kellonaikoina
•suorittaa saamiaan työtehtäviä, ainakin opastettuna
•kuvata harjoitteluorganisaation toimintaa ja sosiaalisia suhteita
•arvioida harjoittelujakson tuloksia.

10 op kattaa seuraavat toimet:

Työpaikan haku ja sopimuksen tekeminen
Harjoittelusuunnitelman laatiminen
Työskentely harjoittelupaikassa
Palautekeskustelu ja työtodistuksen pyytäminen
Dokumentointi harjoittelukoordinaattorille (itslearning)
Yhteensä 267 h (10 op x 26,7 h/op = 267 h)

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun opiskelija on
- hankkinut tekniikan alan työpaikan
- tehnyt ja toimittanut työsopimuksen tai harjoittelusopimuksen sovitulla tavalla
- laatinut harjoittelusuunitelman
- työskennellyt harjoittelupaikassaan yllä määritellyn ajanjakson
- käynyt työnantajan edustajan kanssa palautekeskustelun ja
- ladannut palautekeskustelulomakkeen ja työtodistuskopion itslearning-alustalle

Sisällön jaksotus

Työelämään ja tekniikan alan yritykseen ja/tai työtehtäviin tutustuminen.

Opiskelija
- hankkii soveltuvan työpaikan (tarvittaessa keskustelu harjoittelukoordinaattorin tai tuutoropettajan kanssa)
- ilmoittaa yrityksen yhteystiedot (itslearning)
- laatii ja palauttaa harjoittelusuunnitelman viimeistään ensimmäisen harjoitteluviikon aikana
- tekee työ- tai harjoittelusopimuksen
- työskentelee harjoittelupaikassa 7 viikkoa tai tekee sitä vastaavan työmäärän
- käy palautekeskustelun ja palauttaa oppilaitokseen JOKO täytetyn palautekeskustelulomakkeen ja työtodistuksen TAI työtodistuksen, jossa on työnantajan lausunto työssä suoriutumisesta

Viestintäkanava ja lisätietoja

- Tutkinnon aikana suoritettavaa harjoittelua ei ahotoida jälkikäteen, vaan toteutukselle ilmoittaudutaan etukäteen ja harjoittelusuunnitelma laaditaan viimeistään viikon kuluessa harjoittelun alkamisesta.
- Työnantajan tulee tietää, että opiskelija suorittaa tutkintoonsa sisältyvää harjoittelua. Opiskelija esittää harjoittelusuunnitelmansa työnantajalle.
- Erillistä palautekeskustelulomaketta ei tarvita, mikäli opiskelijan työtodistuksessa on lausunto työssä suoriutumisesta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty