Siirry suoraan sisältöön

Fysiikan mittaukset ja raportointi (2 op)

Toteutuksen tunnus: TE00BO13-3015

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 02.09.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 15

Koulutus

 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

 • Suvi Aittapelto

Ryhmät

 • PRAKIS22A
  PRAKIS22A
 • PRAKIS22
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S22
 • 05.09.2023 11:00 - 14:00, Fysiikan mittaukset ja raportointi
 • 14.09.2023 09:00 - 11:45, Fysiikan mittaukset ja raportointi, aloitus tasalta
 • 21.09.2023 08:45 - 11:30, Fysiikan mittaukset ja raportointi
 • 28.09.2023 08:45 - 11:30, Fysiikan mittaukset ja raportointi TE00BO13-3015
 • 05.10.2023 08:10 - 10:45, Fysiikan mittaukset ja raportointi
 • 12.10.2023 09:00 - 11:45, Fysiikan mittaukset ja raportointi, aloitus tasalta

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• käyttää perusmittalaitteita
• toteuttaa ongelmaan sopivan mittausjärjestelyn ja suorittaa mittaukset
• arvioida mittausten epävarmuutta
• käyttää taulukkolaskentaohjelmaa mittaustulosten käsittelyssä
• tehdä ja tulkita graafisia esityksiä
• tehdä mittauspöytäkirjan ja raportoida tuloksista kirjallisesti
• toimia laboratoriossa turvallisesti

Sisältö

• työturvallisuus ja laboratorion käytännöt
• mittaaminen
• tulosten käsittely ja raportointi
• kokeellinen perehtyminen fysikaalisiin ilmiöihin: kimmoisuus, lämpölaajeneminen, lämpösäteily, lämmön siirtyminen, äänieristys, sähkö

Opetusmenetelmät

Aloituskerran opastus sekä työkerrat. Työkerroilla tehdään yksi tai usemapi fysiikan mittauksia edellyttävä ryhmätyö.
Henkilökohtaisen raportin laatiminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Kurssin suoritus perustuu raporttiin sekä koululla suoritettaviin töihin .

Sisällön jaksotus

Fysiikan teorian havainnollistaminen ja opitun syventäminen käytännön fysiikan töitä tekemällä ja raportointia

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin suoritus ja sille hyväksyminen edellyttää riittäviä fysiikan pohjatietoja: käytännössä vaaditaan Fysiikka 5 op -kurssin suoritus tai esim. aktiivinen ja läpi kurssin näytetty osallistuminen ko. kurssille tehtäväpalautusten ja välikokeiden muodossa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiin vaikuttavat työsuoritukset (myös ennakkotehtävät) 40 % sekä henkilökohtaisen raportin arvosana 60 %.

Esitietovaatimukset

Fysiikka 5 op -kurssin suoritus tai muun näytön perusteella opettajan riittäväksi arvioimat pohjatiedot fysiikasta.