Siirry suoraan sisältöön

Insinöörimatematiikan perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: TE00CE16-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 09.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

45 - 70

Koulutus

  • Degree Programme in Information and Communications Technology

Opettaja

  • Hazem Al-Bermanei

Ryhmät

  • PINFOS22C
    PINFOS22C
  • PINFOS22B
    PINFOS22B
  • 08.12.2022 14:00 - 16:00, Second Exam in Engineering Precalculus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- ratkaista yhtälöitä, myös juuri-, eksponentti- ja logaritmiyhtälöitä
- käyttää determinantteja ja matriiseja
- soveltaa piste- ja ristituloa
- tehdä peruslaskutoimituksia kompleksiluvuilla
- käyttää oikein opintojakson sisältöön liittyviä matemaattisia termejä ja merkintöjä

Sisältö

- Lukujoukot ja lukujärjestelmät
- Reaalifunktioista
- Polynomiyhtälöt ja -epäyhtälöt, eksponentti- ja logaritmiyhtälöt
- Suorakulmaisen kolmion trigonometriaa
- Kompleksiluvut
- Vektori- ja matriisilaskentaa

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Lukion lyhyt tai pitkä matematiikan oppimäärä
TAI
peruskoulun matematiikan oppimäärä, ammattiopetuksen matematiikan opintojaksot sekä Johdatus matematiikkaan ja fysiikkaan –opintojakson sisältö
TAI
vastaavat tiedot ja taidot