Siirry suoraan sisältöön

Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BO20-3039

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

50 - 150

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Liisa Pirinen
 • Katri Viippo

Ryhmät

 • PSOSS21V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S21
 • PSOSTS21
  Sosionomi (AMK), Turku, S21
 • PSOSTK22
  Sosionomi (AMK), Turku, K22
 • PSOSK22V
  Sosionomi (AMK), Salo, verkko K22
 • 06.09.2023 16:00 - 17:00, Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaaminen TH00BO20-3039

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata kehittämis- ja tutkimusprosessin
- tunnistaa työelämän kehittämistarpeita
- osaa kuvata ja arvioida kehittämis- ja tutkimustyöhön soveltuvia menetelmiä
- osaa kuvata ja arvioida aineistonkeruu-, analyysi- ja raportointimenetelmiä
- osaa arvioida kehittämis- ja tutkimustoiminnan luotettavuutta ja eettisiä periaatteita
- osaa toimia oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä

Sisältö

Sisältö
- kehittämis- ja tutkimustoiminnan tarkoitus ja tavoitteet
- kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus ja kirjallisuuskatsaus
- kehittämis- ja tutkimusprosessi
- aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät
- kehittämistoiminnan menetelmät
- luotettavuus ja eettisyys
- työskentely moniammatillisessa opiskelijaryhmässä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti mahdollisuudet 25.10, 15.11 ja 13.12.

Sisällön jaksotus

Jakso toteutetaan TERHYn yhteisinä opintoina. Alustana on It's Learning. Jakson suorittaminen ajoittuu syys-joulukuulle 2023.

Jakson aloitusinfo (ei pakollinen) on 6.9.2023 klo 16-17 verkossa. Zoom-linkki infoon on ITSissä.

Opintojakso toteutuu itsenäisenä verkko-opiskeluna tehtäviä tehden, materiaaleihin perehtyen ja tentin suorittamalla. ITsin suunnitelmissa on aiheeseen liittyviä, laajuudeltaan eri kokoisia tehtäviä ja niiden työstämiseen tai ratkaisemiseen tarkoitettuja materiaaleja.

Jakson osa-alueet:

1. Orientaatio tutkimus- ja kehittämistoimintaan
2. Johdanto kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen (toteutuu oppimistehtävinä ja raportointina)
3. Johdanto kvantitatiiviseen tutkimusotteeseen (toteutuu oppimistehtävinä ja raportointina)
4. Johdanto tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamiseen (toteutuu oppimistehtävinä ja raportointina)
5. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettisiä lähtökohtia ja ohjeita (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet korkeakouluille).
6. Tentti (Jakson arvosana).

Mahdollisia tenttipäiviä on kolme. Tentti on auki 45 min Itsissä em. tenttipäivinä klo 8-23 välillä. Tentti on suoritettava kerralla loppuun, kun sen on tenttipäivänä avannut. Mikäli sinulla on oikeus tentin lisäaikaa, ilmoita tämä ajoissa vastuuopettajille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti arviointi T1-K5