Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön loppuraportti (10 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BP82-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.09.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

23.09.2022 - 30.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio

Opettaja

 • Niina Katajapuu
 • Marjo Harju

Ryhmät

 • YKUNLIS21
  Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio
 • 10.01.2023 09:00 - 14:00, Opinnäytetyön loppuraportti TH00BP82-3013 Pienryhmäohjaukset
 • 23.01.2023 09:00 - 14:00, Opinnäytetyön loppuraportti TH00BP82-3013 Pienryhmäohjaus
 • 13.02.2023 09:00 - 14:00, Opinnäytetyön loppuraportti TH00BP82-3013 Pienryhmäohjaus
 • 13.03.2023 09:00 - 14:00, Opinnäytetyön loppuraportti TH00BP82-3013 Pienryhmäohjaus
 • 04.04.2023 09:00 - 14:00, Opinnäytetyön loppuraportti TH00BP82-3013 Pienryhmäohjaus
 • 27.04.2023 10:00 - 15:30, Opinnäytetyön loppuraportti TH00BP82-3013 TALK seminaari
 • 04.05.2023 10:00 - 16:00, Opinnäytetyön loppuraportti TH00BP82-3013 KV-seminaari Webinaarina

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· tuottaa kehittämisprojektistaan kielellisesti hyväksyttävän kirjallisen loppuraportin
· suullisesti esittää kehittämisprojektinsa prosessin, keskeiset tulokset ja tuotoksen
· arvioida kriittisesti omaa osaamistaan projektipäällikkönä ja kehittämisprojektinsa eri vaiheita
· tunnistaa kehittämisprojektinsa lopputuotoksen hyödynnettävyyden
· arvioida kriittisesti toisten kehittämisprojektien prosessia, tuotosta ja loppuraporttia
· kirjoittaa opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen

Sisältö

· Kehittämisprojektin loppuraportti
· Raportointiseminaari
· Kypsyysnäyte
· Opponointi
· Vertaispalaute
· Itsearviointi
· Kehittämisprojektia esittelevä posteri

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön raportointivaihe loppuvuodesta 2022 kevääseen 2023

Raportointiin sisältyy:
Kirjallisen raportin laatiminen ohjeiden mukaisesti
Raportin Urkund-tarkistus
Posteri- tai suullinen esitys KV ja Talk-seminaareissa. Kevät 2023 TALK seminaari 27.4. ja KV seminaari 4.5.

Työn valmisuasteesta riipuen näihin voi ohjaajan kanssa sovittua asiasta osallistua jo syksyllä 2022. Seuraa Itslearning, sekä oma että master yleinen sivustoa
Kypsyysnäytteen kirjoittaminen esimerkiksi Talk-lehteen tai muuhun ohjaajan ja/tai toimeksiantajan kanssa sovittuun julkaisuun

Arviointiasteikko

H-5