Siirry suoraan sisältöön

Digitalisaatio sote-alalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BQ31-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 30

Koulutus

  • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveysteknologia

Opettaja

  • Minna Salakari
  • Jan Holmberg

Ryhmät

  • YTERTES21
    Terveysteknologia

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· Hallitsee palvelujen digitalisaatiomuutoksen johtamisen erityispiirteet
· Hallitsee asiakkaan osallisuutta lisäävän digitalisaation erityispiirteet
· Hallitsee digitaalisen asiakaskohtaamisen edellytykset/ominaispiirteet

Sisältö

· sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutumisen digitaalinen seuranta/todentaminen
· virtuaalinen vastaanottotoiminta ja kotisairaala
· virtuaalinen terveyden edistäminen ja terveystilan seuranta
· digitaalinen asiakaskohtaaminen
· monialaiset turvapalvelut esim. ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen
· asiakkaan osallisuutta vahvistava digitalisaatio: kuten; henkilökohtaiset terveysarkistot, itsemittaaminen
· kotiin vietävien mobiilien sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu pääasiassa lähikontaktissa Kupittaan kampuksella.

22.8. klo 10-11.30
21.9. klo 8.15-11.30
1.12. klo 12.30-15.30

Arviointiasteikko

H-5