Siirry suoraan sisältöön

Hoitotyön erityisosaaminen 2 (8 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BW54-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 09.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Maika Kummel

Ryhmät

 • PTERTK21
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K21
 • 03.12.2022 08:00 - 16:00, TERI2 - Hoitotyön erityisosaaminen 2 TH00BW54-3001
 • 04.12.2022 08:00 - 16:00, TERI2 - Hoitotyön erityisosaaminen 2 TH00BW54-3001
 • 05.12.2022 08:00 - 16:00, TERI2 - Hoitotyön erityisosaaminen 2 TH00BW54-3001
 • 06.12.2022 08:00 - 16:00, TERI2 - Hoitotyön erityisosaaminen 2 TH00BW54-3001
 • 07.12.2022 08:00 - 16:00, TERI2 - Hoitotyön erityisosaaminen 2 TH00BW54-3001
 • 08.12.2022 08:00 - 16:00, TERI2 - Hoitotyön erityisosaaminen 2 TH00BW54-3001
 • 09.12.2022 08:00 - 16:00, TERI2 - Hoitotyön erityisosaaminen 2 TH00BW54-3001
 • 10.12.2022 08:00 - 16:00, TERI2 - Hoitotyön erityisosaaminen 2 TH00BW54-3001
 • 11.12.2022 08:00 - 16:00, TERI2 - Hoitotyön erityisosaaminen 2 TH00BW54-3001
 • 19.12.2022 12:00 - 16:00, Harjoittelun palautetunti, Hoitotyön erityisosaaminen 2 TH00BW54-3001

Tavoitteet

Tavoitteet

Opiskelija:
• Suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakaskeskeistä hoitoa ja ohjausta julkisissa ja yksityisissä hoitolaitoksissa (esim. toimintarajoitteisen henkilön hoidossa, kotihoidossa, kotisairaalassa, palliatiivisessa hoidossa)
• Auttaa ja tukee erilaisia ihmisiä äkillisissä ja pitkäaikaisissa terveyden muutoksissa ja tiedostaa oman osaamisensa rajat
• Syventää osaamistaan terveyden edistämiseen liittyvässä ohjauksessa
• Muodostaa hyvän hoitosuhteen erilaisissa hoitoympäristöissä
• Toimii moniammatillisissa työryhmissä
• Soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä asiakkaan/potilaan hoitotyössä ja sen kehittämisessä
• Syventää lääkehoito-osaamistaan hoitotyön eri alueilla

Sisältö

Sisältö

• hoitotyön keskeisten toimintojen toteutus oppimisympäristön ja asiakkaiden/potilaiden tarpeiden mukaisesti
• potilaan kliinisen tutkimisen toteuttaminen
• potilaan voimavaraistavan ohjauksen toteuttaminen asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa
• näyttöön perustuvan hoitotyön ja ohjauksen toteutusta
• sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteen tuntemisen syveneminen ja palveluohjauksen toteuttaminen asiakkaan/potilaan sekä hänen omaisensa kanssa
• lääke- ja nestehoidon perustan syventäminen

Arviointiasteikko

H-5