Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA39-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 29.09.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 11.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 60

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Liisa Pirinen
  • Sirppa Kinos

Ryhmät

  • PSOSTS22
    Sosionomi (AMK), Turku, S22

Tavoitteet

• tunnet sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä vuorovaikutustilanteissa
• osaat ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet
• osaat suunnitella ja arvioida vuorovaikutustasi eri tilanteissa
• tunnet erilaisia ihmiskäsityksiä ja ymmärrät ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkityksen asiakastyössä
• tunnet sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä

Sisältö

• ammatillinen vuorovaikutus ja dialogisuus
• etiikan käsite ja ammattietiikka
• laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
• sosiaalihuoltolaki

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:
Mönkkönen, Kaarina 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla. Helsinki: Gaudeamus.
Juujärvi, Soile; Myyry, Liisa & Pesso, Kaija 2007. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Helsinki: Tammi.
Talentia 2017. Arki, arvot ja etiikka. Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet.
https://talentia.e-julkaisu.com/2017/eettiset-ohjeet/

Muu materiaali:

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista.
Sosiaalihuoltolaki.

Opetusmenetelmät

Yksilötyöskentely.
Pienryhmätyöskentely.
Kirjallisuusperusteinen.
Luento-opetusperusteinen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjatentti 10.11.22 klo 10-11.30.
1. uusintatentti 20.1.23 klo 10-11.30.
2. uusintatentti 12.5.23 klo 10-11.30.

Uusintatenttiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen ko. ajankohtaa jakson opettajille sähköpostilla.

Kansainvälisyys

Toiminnallinen oppiminen.
Tutkiva oppiminen.

Sisällön jaksotus

Osa opintojaksosta opiskellaan yhdessä moniammatillisissa tiimeissä Novian sote-alan opiskelijoiden sekä Turku AMK:n terveysalan opiskelijoiden kanssa (Sote-Plask).


6.10. 10.45-11.30 Opintojakson aloitus, tavoitteet ja arviointi LP.
13.00-16.00 Sote-Plask aloitus (HUOM! paikka Alpha ICT B1047).
13.10. 13.00-16.00 Sote-Plask Sirppa K:n ja Nita B:n ryhmät tapaavat yhdessä ICT-talolla (HUOM! paikka GAMMA ICT B1026)
14.10. 10.00-11.30, 12.30-14.00 Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka LP.
20.10. 13.00-16.00 Sote-Plask
27.10. 9-11.30 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Sosiaalihuoltolaki. SK.
13.00-16.00 Sote-Plask
3.11. 13.00-16.00 Sote-Plask
10.11. 13.00-16.00 Sote-plask loppuseminaari (HUOM! paikka Alpha B1047).
10.11. 10.00-11.30 tentti kirjallisuudesta. LP

Viestintäkanava ja lisätietoja

Muutokset mahdollisia opintojakson alkamiseen saakka.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Sote-Plask 2 op hyl./hyv.
Tentti kirjallisuudesta 3 op /hyl./T1-K5.

Hylätty (0)

- opiskelija ei tunnista sosiaalialan perusarvoja eikä ammattieettisiä periaatteita
- hän ei osallistu aktiivisesti ja vastuullisesti vuorovaikutukseen Sote-Plask -ryhmässä
- hän ei osaa erottaa ammatillista vuorovaikutusta muunlaisesta vuorovaikutuksesta
- hän ei osaa soveltaa teoriatietoa käytännön toimintaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- opiskelija tietää sosiaalialan perusarvot ja ammattieettiset periaatteet
- hänellä on puutteita vastuullisuudessa ja aktiivisuudessa osallistuessaan Sote-Plask ryhmään
- hän osaa erottaa ammatillisen vuorovaikutuksen muunlaisesta vuorovaikutuksesta
- hänellä on haasteita soveltaa teoriatietoa käytännön toimintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- opiskelija tietää sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet sekä lainsäädännön, joka niitä määrittää.
- hän toimii vastuullisesti ja aktiivisesti Sote-Plask ryhmässä
- hän ymmärtää ammatillisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä ja osaa analysoida niitä
- hän osaa soveltaa teoriatietoa käytännön toimintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- opiskelija tietää sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet sekä lainsäädännön, joka niitä määrittää.
- hän toimii erittäin aktiivisesti ja vastuullisesti, muita osallistujia huomioiden, Sote-Plask ryhmässä
- hän ymmärtää ammatillisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä ja osaa analysoida niitä kiitettävästi
- hän osaa soveltaa teoriatietoa monipuolisesti käytännön toimintaan.